Donatie Piet van der Zwaag

Na een verblijf van negen weken bij Revalidatie Friesland mocht Piet van der Zwaag uit Joure op 10 oktober 2023 weer naar huis.

Hij vroeg de Vrienden van Revalidatie Friesland om informatie over het project ‘Spelen in het groen’, een nieuwe buitenspeelplaats voor de kinderen van de Therapeutische groep.

Piet van der Zwaag is erg dankbaar voor de behandeling die heeft gehad en het verblijf bij Revalidatie Friesland. Hij wilde graag zijn waardering laten blijken door een donatie te schenken aan de Vriendenstichting voor dit project.

Ook hebben Piet en zijn vrouw een spel gekocht voor de kinderen die bij Revalidatie Friesland verblijven. Ze vinden het fijn om zo iets te kunnen doen om het verblijf van kinderen prettiger te maken.

Op de foto overhandigt Piet van der Zwaag het spel en de donatie aan Sytske Atsma van de Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland.

De Vrienden zijn uiteraard heel blij met deze donatie!