Doneren


ANBI-status Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland

Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen.

Voordeel voor u als donateur

Onze ANBI-status brengt ook voordelen voor donateurs met zich mee. Zo mag u bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting.

Sectie 1.01 Informatie over Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland

Voor behoud van onze ANBI-status zijn we verplicht om een aantal gegevens zoals contactgegevens, bestuur, doelstellingen, beleid en financiën op onze website te publiceren. U vindt de gegevens van onze stichting hieronder:

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, feitelijk gevestigd te 9244 CL Beetsterzwaag, Hoofdstraat 3, ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van Koophandel onder nummer 010992214.

Fiscaalnummer/RSIN 8162.14.554

Bestuurssamenstelling

  • Mevrouw S. Atsma, voorzitter
  • Mevrouw J. Hoitinga, secretaris
  • Mevrouw F. Kooi, penningmeester

Doelstelling

Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland zet zich in om meer mogelijk te maken voor patiënten van Revalidatie Friesland. De Vrienden maken allerlei zaken mogelijk die het leven voor patiënten prettiger maken of een revalidatiebehandeling aangenamer. Dit zijn voorzieningen zoals: speelgoed, (spel)computers, gezellige bijeenkomsten, kerst, sinterklaas en andere vieringen, tijdschriften & boeken maar ook mogelijkheden om te kunnen sporten of bewegen. Allemaal zaken die niet vergoed worden door zorgverzekeraars.

Financiële verantwoording

Onze inhoudelijke, organisatorische en financiële resultaten zijn terug te vinden in de jaarrekening.

Lees hier het jaarverslag 2023.