Projectplan “Spelen in het groen”

Gezond leren bewegen in een veilige buitenspeelplaats

Voor peuters met een motorisch probleem of een ontwikkelingsachterstand is spelen met leeftijdsgenootjes net zo belangrijk als voor andere kinderen. Plaatsing op een gewone peuterzaal is echter niet altijd mogelijk. Voor kinderen die in hun dagelijks functioneren worden beperkt door primair motorische problemen en revalidatiebehandeling nodig hebben in een speciale pedagogische setting is de therapeutische peutergroep (TPG) ontwikkeld.

Voor de kinderen van de TPG is het buiten spelen thuis minder vanzelfsprekend, maar zij kunnen dit samen met ouders op een veilige manier leren. Daarom is het buiten (leren) spelen onderdeel van de behandeling. Wanneer een kind buiten speelt, beweegt het meer en ontwikkelt het zich zowel lichamelijk als geestelijk. Kinderen die minimaal één uur per dag buitenspelen zijn aantoonbaar fitter en beter op gewicht.

De kinderrevalidatie in Beetsterzwaag bezit een gedateerde en verwaarloosde buitenspeelplaats waarvoor geen geld is om deze te herstellen, renoveren of als nieuw neer te zetten. Op dit moment zijn er in Beetsterzwaag eigenlijk geen adequate faciliteiten voor deze kinderen om buiten te spelen. Het hebben van een goede en veilige plek om buiten te spelen is een belangrijke aanvulling op de mogelijkheden om de kinderen te behandelen. Daarom is de Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland gestart met het werven van fondsen om een nieuwe buitenspeelplaats in te richten met specifieke speeltoestellen in een natuurrijke situatie waarin veel te beleven en te doen is.

Totaal hebben we een bedrag nodig van zo’n € 86.644. Dergelijke kosten worden niet gezien als behandeling en worden zodoende niet gedekt door ziektekostenverzekeringen e.d. Revalidatie Friesland levert een eigen bijdrage door de kosten voor het opruimen van de huidige verouderde speeltoestellen op zich te nemen. Medewerkers en bestuursleden van de Vrienden zullen hiermee aan de slag. Dit behelst een bedrag van € 7.976 incl. BTW. Dan rest er nog een bedrag van € 78.668. Het jaarlijkse onderhoud van de nieuwe buitenspeelplaats is voor Revalidatie Friesland.

Hoe komen we aan het benodigde bedrag van € 78.668?

Door fondsenwerving, donaties en giften. Ook zoeken we de publiciteit via de media.

Stand van zaken december 2023

Het is geweldig dat we al € 64.976 hebben binnengehaald!

Projectrealisatie: Als het totale bedrag van € 86.644 binnen is.

Als Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland zijn we ontzettend blij en dankbaar dat fondsen willen bijdragen om een nieuwe buitenspeelplaats te realiseren voor deze kinderen. Ook particulieren kunnen een gift doen, zo hebben we een gift van € 200 ontvangen van de heer Piet van der Zwaag die bij Revalidatie Friesland verbleef. Geweldig! We hebben nog ruim  € 22.000 nodig om tot realisatie over te kunnen gaan in het voorjaar van 2024.   

Toegankelijkheid                                                                                                                                   

De speelplaats wordt ook voor kinderen uit de omgeving toegankelijk en voor medepatiënten, voor omwonenden en andere belangstellenden. Wij willen daarom een beroep op u doen om ons te steunen met een bijdrage. De namen van onze sponsoren worden, indien gewenst, vermeld op het te plaatsen informatiepaneel/sponsorbord.