Revalidatie Friesland stopt in 2020 met fiets- & wandeltocht – Revalidatie Friesland

Wat in 1999 kleinschalig startte als een fietstocht is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een sponsortocht waar in het derde weekend van april ieder jaar veel mensen aan mee deden. De tocht werd ingezet om geld in te zamelen om beweeg- en sportadvies mogelijk te maken voor patiënten. Revalidatie Friesland heeft een moeilijke beslissing genomen en besloten om per 2020 te stoppen met de Revalidatie Friesland Tocht en de daarbij behorende fiets- en wandeltochten.

‘Met pijn in ons hart besloten om er mee te stoppen’

Matthijs Bergsma namens Revalidatie Friesland: “Jarenlang organiseerden we met veel plezier dit prachtige evenement. Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten om er mee te stoppen. Voor ons als zorgorganisatie wordt het namelijk steeds moeilijker om aan alle kwaliteit- en veiligheidseisen van een dergelijk evenement te voldoen. Daarnaast vraagt het organiseren steeds meer tijdsinvestering, terwijl dit niet direct raakvlak heeft met medisch specialistische revalidatie. We zijn namelijk geen fiets- of wandelclub. We willen alle betrokken deelnemers, bedrijven en vrijwilligers die in de afgelopen jaren hebben meegedaan aan de Revalidatie Friesland Tocht enorm bedanken voor hun enthousiaste inzet, bijdrage of deelname. Door hun was het ieder jaar een succesvol en gezellig evenement!”.

De deelnemers van voorgaande tochten worden binnenkort gewezen op alternatieve fiets- en wandeltochten. Vanaf 2020 worden alle voormalige bedrijvensponsoren namens de Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland benaderd om Revalidatie Friesland blijvend te ondersteunen, maar dan in een andere vorm.