Activiteiten

Geplande activiteiten

Voor het jaar 2023 heeft de Vrienden Stichting de volgende activiteiten op de planning:

Fondsenwerving project Buitenterrein

Fondsen werven is een intensief en complex proces. In 2022 is het proces in kaart gebracht en zijn de voorwaarden om aan de slag te kunnen met fondsenwerving gerealiseerd. In 2023 wil de stichting zich focussen op één specifiek groot project. In april 2023 is het projectplan gereed en start een projectgroep met de fondsenwerving voor het project ‘Buitenterrein’. Het doel is om het buitenterrein in te richten als oefentuin voor kinderen. Hiervoor zal het terrein moeten worden uitgebreid met o.a. een loopbrug, evenwichtsplank en andere specifieke apparaten.

Op 11 oktober 2023 stond er een interview met de drie bestuursleden Sytske Atsma, Fokje Kooi en Janneke Hoitinga, in de SA! waarin zij meer vertellen over deze plannen.

Activiteiten en events 2023

In 2023 gaat de Vrienden Stichting het voornemen om deel te nemen aan een aantal activiteiten en events. Op deze manier wil de stichting meer geld inzamelen. Zo kunnen er meer projecten gerealiseerd worden voor de patiënten van Revalidatie Friesland.

In september 2023 zal er een congres plaatsvinden van Medprevent in samenwerking met Health2Work. Dit event zal gekoppeld worden aan de Vriendenstichting met als doel om donaties te werven.

Structurele activiteiten

Zoals gebruikelijk zal de Vriendenstichting extra’s mogelijk maken voor kinderen in de decembermaand. In september 2023 worden hiervoor de feestelijke activiteiten bepaald.

Gerealiseerde activiteiten

Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland heeft in de afgelopen jaren al aan veel mooie projecten een bijdrage mogen leveren:

Bekijk hier de jaarrekening van 2022