Activiteiten

Geplande activiteiten

Voor het jaar 2024 heeft de Vrienden Stichting de volgende activiteiten op de planning:

Fondsenwerving project Buitenterrein

Fondsen werven is een intensief en complex proces. In 2022 is het proces in kaart gebracht en zijn de voorwaarden om aan de slag te kunnen met fondsenwerving gerealiseerd. In 2023 wilde de stichting zich focussen op één specifiek groot project. In april 2023 is het projectplan ‘Spelen in het groen’ gereed gekomen en heeft de projectgroep Fondsenwerving in 2023 achttien fondsen aangeschreven. Het doel is om het buitenterrein in te richten als oefentuin voor kinderen. Hiervoor zal het terrein moeten worden uitgebreid met o.a. een loopbrug, evenwichtsplank en andere specifieke apparaten.

Activiteiten en events 2023

Activiteiten en events 2024
De jaarplanning 2024 is een aanzet om de verschillende voorgenomen en in uitvoering zijnde activiteiten in kaart te brengen. Wat zijn concrete activiteiten in 2024 en volgende jaren?

  1. Realisatie project ‘Spelen in het groen’ in het voorjaar van 2024. Per april 2024 is er € 82.876 toegekend door verschillende fondsen. Er kan dus gestart worden met de realisatie van het buitenterrein.
  2. De speeltuin zal feestelijk geopend worden op 12 september 2024. De Stichting Vrienden van Revalidatie werkt nauw samen met het team Marketing en Communicatie aan de promotie en publiciteit rond de opening;
  3. De eigen bijdrage van Revalidatie Friesland aan ‘Spelen in het groen’ bestaat uit het opruimen van de huidige speelplaats en het klaarmaken van het terrein voor de nieuwe speelplaats. Er wordt een vrijwilligers-dag georganiseerd om de klus te klaren. Medewerkers van Revalidatie Friesland en het bestuur van de Vrienden zullen de handen uit de mouwen steken.
  4. Realisatie project ‘Inrichting huiskamers’ voor jongeren die verblijven bij Revalidatie Friesland;
  5. Keuze maken voor een nieuw project om fondsen te werven;
  6. Benefietcongres in het najaar van 2024;
  7. Donateursacties;
  8. Verder werken aan optimalisatie website;
  9. Nieuwsbrief.

Structurele activiteiten

Zoals gebruikelijk zal de Vriendenstichting extra’s mogelijk maken voor kinderen in de decembermaand. In september 2024 worden hiervoor de activiteiten bepaald.

Gerealiseerde activiteiten

Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland heeft in de afgelopen jaren al aan veel mooie projecten een bijdrage mogen leveren: